Postup práce

Cementové (klasické) potery

Cementové potery sa spravidla na stavbe aplikujú v hustej konzistencii a práca s nimi je preto často fyzicky veľmi náročná. Materiál sa najprv rozprestiera lopatou a následne sťahuje do roviny hliníkovou latou .Tato technológia vyžaduje značnú zručnosť pri spracovaní. Navyše v prípade väčších plôch sa vždy podarí dosiahnuť požadovanú rovinnosť povrchu.Následne na vyhotovený poter príde povrchová úprava gletovanie,ktorá spočíva v dokonalom vyhladení povrchu. Ďalšou výhodou cementových poterov v porovnaní so sadrovými potermi je pomerne veľké vysychania a často vedie k vzniku trhlín alebo vydutiu podlahy po stranách a v rohoch. Materiál je preto potrebné po zabudovaní chrániť pred rýchlym vysychaním.Vysychanie eliminujeme miernym kropením po dobu 3-4 dni po betonáži. Rýchle vysychanie spôsobuje nerovnomerné zretie poteru po jeho výške, t.zn., že horné vrstvy poteru sa zretím zmrašťujú viac ako spodné vrstvy s vyššou vlhkosťou. To vedie k vysokým napätiam v zrejúcom materiáli a zákonite k vzniku trhlín alebo spomínanému vydutiu dosky. Pomalým vysychaním má naopak materiál možnosť vysychať po celej hrúbke rovnomerne a riziko vzniku trhlín je tak výrazne eliminované. Prednosťou klasických cementových poterov v porovnaní so samonivelizačnými potermi je ich nízka cena a preto sa prednostne uplatňujú najmä tam, kde sú požadované väčšie hrúbky poterovej vrstvy; prípadne ako vyrovnávacia vrstva podkladu.

Technológia MIXOKRETU

Miešania priamo na stavbe pomocou betónového čerpadla a doprava poteru na určené miesto max do vzdialenosti 100m horizontálne a vertikálne max do 30metrov zaistená strojom maximálny výkon spracovateľného poteru až do 250m2 za deň vyhotovenie v zateplenom priestore do min nočnej teploty -5C cenová výhoda pre stavby všetkých veľkostí.

Základom týchto strojov je tlaková nádoba, v ktorej je uložený miešací mechanizmus. Všetky komponenty, vchádzajúce do poteru, sú umiestené do tlakovej nádoby, zavlhčené požadovaným množstvom vody a dokonale premiešané miešacím mechanizmom pracujúcim na princípe núteného miešania. Vlastné miešanie sa uskutočňuje v uzavretej tlakovej nádobe s pretlakom vzduchu približne do 10 barov, kde tlakový vzduch zabezpečuje prevzdušnenie zmesi a tým podporuje jej rýchlejšie a kvalitnejšie premiešanie. Výsledkom spolupôsobenia núteného miešacieho mechanizmu a tlakového vzduchu je kvalitne premiešaná homogénna poterová zmes, ktorá je pripravená na aplikáciu za približne 90 až 120 sekúnd miešania!

Zmes sa dopravuje na miesto použitia tlakovým vzduchom po hadiciach. V skutočnosti miešacia lopatka vtlačí dávku poterovej zmesi do vyústenia tlakovej nádoby, v ktorom je posunutá tlakovým vzduchom. Za ňou nasleduje ďalšia dávka zmesi a opäť vzduch. Takto sa zmes dopraví na koniec hadice, ktorej vyústenie je tangenciálne pripojené k rotačnej ploche. Tu odovzdá svoju kinetickú energiu získanú dopravou a padá na miesto použitia.

Hore | Tlačiť